بازدید معاون علمی ریاست جمهوری از طرح دکتر قربانزاده با عنوان نشت‌یابی لیزری گازها

بازدید معاون علمی ریاست جمهوری از طرح دکتر قربانزاده با عنوان نشت‌یابی لیزری گازها


معاون علمی ریاست جمهوری، آقای دکتر ستاری روز 15 فروردین 1400 از طرح دکتر قربانزاده با عنوان نشت‌یابی لیزری گازها؛ در دانشکده فیزیک بازدید نمودند.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :