بازدید هیاتی از دانشگاه‌های برتر اسپانیا

بازدید هیاتی از دانشگاه‌های برتر اسپانیا


هیات اجرایی و علمی از دانشگاه Santiago de Compostela اسپانیا روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه از پردیس علوم، موزه جانورشناسی و آزمایشگاه‌های مرکزی آن بازدید به عمل آوردند. با توجه به اینکه این دانشگاه جزو یکی از پنج کشور فعال در طرح تبادل دانشجو با دانشگاه تهران می‌باشد، اولین بازدید رسمی این دانشگاه از پردیس علوم در این راستا انجام گرفت. همچنین در جلسات تخصصی موازی نیز در دانشکده‌های زیست شناسی و شیمی با محققین مرتبط برگزار شد.

 

 

 

آدرس کوتاه :