بازدید هیات دانشگاه نیزوای عمان از پردیس علوم

بازدید هیات دانشگاه نیزوای عمان از پردیس علوم


جلسه مشترک هیات رئیسه پردیس علوم با معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیزوای عمان و هیات همراه همراه با میزبانی هیات رئیسه پردیس ابوریحان و مدیر کل آموزشی دانشگاه در روز یکشنبه 16 مهرماه در محل پردیس علوم برگزار گردید.

آقای دکتر الهراسی به عنوان معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشگاه نیزوا به معرفی زمینه های تحقیقاتی آن دانشگاه و تمایل برای مشارکت در دوره های پس دکتری و دکتری مشترک پرداختند. مروری بر توانمندی های مختلف آموزشی و پژوهشی و موقعیت پردیس علوم توسط ریاست محترم پردیس، جناب آقای دکتر نیکنام ارایه شد و هر دو طرف بر شروع همکاری های با محور آموزشی و پژوهشی در آینده نزدیک که تاکنون بین دو دانشگاه وجود نداشته، ابراز تمایل و توافق کردند.

همچنین پیرو جلسه با هیات رئیسه، جلسه دیگری با حضور چند تن از اعضای هیات علمی محترم پردیس علوم با سه نفر از محققین آن دانشگاه تشکیل شد و طرفین به تشریح زمینه های تحقیقاتی خود در جهت یافته های زمینه های مورد علاقه طرفین پرداختند.

آدرس کوتاه :