بازدید هیات علمی دانشگاه درسن آلمان از پردیس علوم

بازدید هیات علمی دانشگاه درسن آلمان از پردیس علوم


هیأت پنج نفره از دانشگاه صنعتی درسن آلمان متشکل از ریاست دانشکده‌های فنی آن دانشگاه بعد از ظهر روز سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ از دانشکده فیزیک پردیس علوم بازدید کردند.

در این بازدید آقای دکتر شفیعی و آقای دکتر محمدی زاده به تشریح فعالیت‌های آزمایشگاه‌های پژوهشی این دانشکده پرداختند. همچنین ریاست دانشکده مکانیک این دانشگاه نیز به تشریح فعالیت‌های دانشگاه درسن پرداختند.

 

آدرس کوتاه :