بازدید هیات محققین برجسته دانشگاه لبنان از پردیس علوم

بازدید هیات محققین برجسته دانشگاه لبنان از پردیس علوم


هیات دوازده نفره ای از محققین برتر دانشگاه لبنان در حوزه‌های مختلف علوم در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد از پردیس علوم بازدید کردند. بازدید کنندگان در جلسات علمی که به صورت موازی با حضور اعضای هیات علمی برگزار شد، شرکت کردند. در طی جلسات برگزار شده در دانشکده‌های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی و بازدید از برخی از آزمایشگاهای تحقیقاتی در پردیس علوم، دو طرف در مورد راهکارهای اجرایی کردن تفاهم بین دو دانشگاه از طریق تعریف پروژه‌های مشترک، سرپرستی دانشجویان مشترک و حتی تاسیس آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مشترک در آینده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :