بازدید پروفسور مارک رولور از دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

بازدید پروفسور مارک رولور از دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر


 

روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه، پروفسور مارک رولور که معاون بین الملل دانشگاه سوپلک فرانسه و نماینده این دانشگاه در پاریس ساکلی هستند، از دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر بازدید کردند. در جریان این بازدید مذاکراتی برای گسترش روابط و همکاری های علمی پاریس ساکلی و دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر صورت گرفت. لازم به ذکر است که پاریس ساکلی مجموعه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جنوب پاریس، از جمله دانشگاه پلی تکنیک، دانشگاه سوپلک، دانشگاه پاریس و موسسه تحقیقاتی IHES می باشد.

آدرس کوتاه :