بازه ثبت نام متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری از طریق سهمیه استعدادهای درخشان

بازه ثبت نام متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری از طریق سهمیه استعدادهای درخشان


پیرو بخشنامه های قبلی اداره کل معاونت آموزشی دانشگاه  در خصوص پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان، بازه ثبت نام متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری از طریق سهمیه مذکور تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 16/3/96 تمدید گردید.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :