نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش آمار

بخش آمار


 بخش آمار در سال 1378 در گروه ریاضی دانشکده علوم دانشگاه تهران تأسیس گردید. گروه آمار بطور متوسط در هر سال 25 دانشجو را در مقطع کارشناسی می‌پذیرد و در حال حاضر 90 دانشجو در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.
در سال 1384 مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی از دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه اخذ شد که مورد موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. در حال حاضر گروه آمار در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.
شایان ذکر است که سابقه دور‌ة کارشناسی ارشد آمار در دانشکده‌ علوم به سال‌های 1340 بر می‌گردد که مبتکر ایجاد دوره‌ی کارشناسی ارشد آمار در دانشگاه‌های ایران بود. متأسفانه بنا به دلایل نامعلوم، برگزاری این دوره در دانشگاه تهران استمرار نداشته است.
با توجه به شکل گیری بخش آمار و تلاش دست اندرکاران، در سال 1381 با تصویب هیأت امناء دانشگاه و اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشکده علوم، به گروه ریاضی آمار و علوم کامپیوتر و پس از بازنگری در ساختار دانشگاه تهران و تقسیم بندی جدید در سال تحصیلی 1384، به دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر تغییر نام پیدا کرد.
گروه آمار دانشکده‌ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دارای یک آزمایشگاه کامپیوتری برای استفاده علاقمندان است که تعداد قابل توجهی نرم افزار آماری روی دستگاه‌ها نصب شده است و امید می‌رود، با تلاش اعضای گروه آمار، مسئولین دانشـــکده و پردیس علوم، در این راســـتا، گروه آمار بتواند از ســایت کامپیوتری مجهز و امکانات بیشـــتری بهره بگیرد.
شورای گروه آمار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به منظور به روز نمودن ریز مواد درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد آمار ریاضی و تغییر واحدهای این دروس که امری ضروری بود، برآن شد که با بازنگری در محتوای این برنامه‌ها با توجه به استانداردهای جهانی، بار دیگر مواد درسی این دوره‌ها را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد که این مهم با تصویب شورای برنامه ریزی دانشگاه از سال تحصیلی 85-86 به مرحله اجرا در آمده است. این بازنگری براساس اطلاعات و نظرات همکاران در گروه و بازبینی و بررسی برنامه‌های آموزشی مشابه رشته آمار، که بیش از دو دهه از اجرای آن در دانشگاه‌های کشور می‌گذرد، انجام شد.