نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش علوم کامپیوتر

بخش علوم کامپیوتر


 بخش علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در سال 1350 هجری شمسی به عنوان اولین مجری رشته علوم کامپیوتر در ایران در کنار رشته ریاضیات در دانشکده علوم دانشگاه تهران تأسیس شده و تا سال 1365 در دوره کارشناسی رشته علوم کامپیوتر دانشجو پذیرفته است. این گروه پس از یک وقفه 12 ســاله در ســال 1377 هجری شمسی دوباره در دوره کارشناســی رشتـــه علوم کامپیوتر پذیرش دانشجو را آغـــــاز نمود. همچنین دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی این رشته در سال 1379 هجری شمسی تأسیس شد. درحال حاضر این گروه در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید. این بخش دارای هسته‌های تحقیقاتی متعددی می‌باشد که اعضای آنها متشکل از اساتید، دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشــناسی ارشد می‌باشند. این هســـته‌های تحقیقاتی اساس پژوهش در زمینه‌های تخصصی را تشکیل می‌دهند.
دانشــجویان دوره کارشــــناسی علوم کامپیوتر در فعالیت‌های فوق ‌برنامه، مانند مسابقات برنامه نویسی ACM، مسابقات روبوکاپ و بخش نشریات، شرکت فعال داشته و هرساله در مسابقات جهانی روبوکاپ و مسابقات داخلی ACM شرکت می‌نمایند و تاکنون حائز رتبه‌های ممتازی شده‌اند.

عمده حوزه‌های تحقیقاتی این گروه شامل منطق و محاسبه، هوش مصنوعی،  بیوانفورماتیک، علوم داده، ترکیبیات محاسباتی و روش های صوری می‌باشد.