بررسی ترشوندگی برخی از آلوتروپ‌های دوبعدی کربنی / مرتضی ترابی راد

بررسی ترشوندگی برخی از آلوتروپ‌های دوبعدی کربنی / مرتضی ترابی راد


آدرس کوتاه :