برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک


نام درس

روز

مورخ

ساعت

مکان

مبانی فیزیک اتمی و ملکولی

یکشنبه

27/3/97

10:30

14

مکانیک کلاسیک پیشرفته

یکشنبه

27/3/97

10:30

15

فیزیک حالت جامد پیشرفته2

یکشنبه

27/3/97

10:30

16

گرانش 2

دوشنبه

28/3/97

10:30

14

گرانش پیشرفته

دوشنبه

28/3/97

10:30

15

فرایندهای تصادفی

سه شنبه

29/3/97

10:30

14

مکانیک کوانتومی پیشرفته2

چهارشنبه

30/3/97

10:30

آمفی تاتر

کیهان شناسی 1

یکشنبه

3/4/97

10:30

14

اپتیک غیرخطی

یکشنبه

3/4/97

10:30

15

ساختار هسته

دوشنبه

4/4/97

10:30

14

فیزیک ماده چگال 2

دوشنبه

4/4/97

10:30

15

تشدید مغناطیسی و کاربرد آن

سه شنبه

5/4/97

10:30

14

نظریه میدان های کوانتومی 1

چهارشنبه

6/4/97

10:30

14

نظریه میدان های کوانتومی 2

چهارشنبه

6/4/97

10:30

15

فیزیک محاسباتی

شنبه

9/4/97

10:30

آمفی تاتر

 
آدرس کوتاه :