- چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

برنامه امتحانات کارشناسی نیمسال اول 96-95دانشکده ریاضی

برنامه امتحانات کارشناسی نیمسال اول 96-95دانشکده ریاضی


بسمه تعالی

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96-  95 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  پردیس علوم دانشگاه تهران

تحصیلات تکمیلی

ایام هفته

 

10-8

محل امتحان

 

12-10

 

محل امتحان

 

4-2

 

محل امتحان

 

6-4

 

محل امتحان

شنبه

18/10/95

جبر پیشرفته

هندسه جبری 1

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

19/10/95

نظریه علوم کامپیوتر

استنباط آماری 1

تحقیق در عملیات پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

20/10/95

خم های بیضوی

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

21/10/95

 

نظریه احتمال 1

منطق وجهی

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

22/10/95

آنالیز حقیقی1

آنالیز حقیقی 2

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

25/10/95

نظریه الگوریتم پیشرفته

جبرجابجایی ترکیبیاتی

نظریه کاتگوری

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

26/10/95

آنالیز ریاضی

آنالیز عددی پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

27/10/95

پردازش تصویر

توپولوژی جبری1

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

28/10/95

استنباط تحلیل داده های طولی

دستگاههای دینامیکی پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

29/10/95

هوش مصنوعی پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقررات مربوط به امتحانات

1-حاضر شدن در جلسه امتحان رأس ساعت مقرر.

2-همراه داشتن کارت دانشجوئی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسوولین الزامی است.

3-داشتن هر گونه نوشته، یادداشت، جزوه، کتاب و هر نوع کاغذ (جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود) در جلسه امتحان خواه مربوط به سؤال امتحانی باشد و خواه نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود و همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سؤال و نشان دادن ورقه های امتحان به  یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و مراتب به کمیته انضباطی دانشجویان گزارش خواهد شد.

2-رعایت نکردن نظم و مقررات جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و داشتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.                 

 مسئول آموزش دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :