برنامه امتحانی دوره کارشناسی نیمسال دوم 95-94 دانشکده فیزیک

برنامه امتحانی دوره کارشناسی نیمسال دوم 95-94 دانشکده فیزیک


 

محل امتحان

۱۳:۳۰۱۵:۳۰

محل امتحان

۱۰:۳۰۱۲:۳۰

محل امتحان

۸:۰۰۱۰:۰۰

روز – ساعت

آمفی تاتر

دانش خانوده و جمعیت

آمفی تاتر

فیزیک جدید

آمفی تاتر

اخترفیزیک

یک‌شنبه ۹۵/۳/۱۶

آمفی تاتر

 

آمفی تاتر

کیهانشناسی

آمفی تاتر

ریاضی عمومی ۲

دوشنبه ۹۵/۳/۱۷

آمفی تاتر

 

آمفی تاتر

کاربردهای مکانیک کوانتمی

آمفی تاتر

فیزیک حالت جامد ۱

سه شنبه ۹۵/۳/۱۸

آمفی تاتر

انقلاب اسلامی ایران

 

 

آمفی تاتر

مبانی مهندسی نانو

چهارشنبه ۹۵/۳/۱۹

 

 

آمفی تاتر

فیزیک پایه ۲   و فیزیک عمومی ۲

آمفی تاتر

مکانیک تحلیلی ۲

شنبه ۹۵/۳/۲۲

آمفی تاتر

 

آمفی تاتر

الکترومغناطیس ۲

 

 

یک‌شنبه ۹۵/۳/۲۳

آمفی تاتر

اندیشه اسلامی ۲

آمفی تاتر

الکترونیک ۲

آمفی تاتر

تاریخ و فلسفه علم فیزیک

دوشنبه ۹۵/۳/۲۴

آمفی تاتر

 

آمفی تاتر

میدانها و امواج الکترومغناطیسی

آمفی تاتر

مبانی ذرات بنیادی

سه شنبه ۹۵/۳/۲۵

آمفی تاتر

زبان تخصص

آمفی تاتر

ریاضی فیزیک ۲

آمفی تاتر

معادلات دیفرانسیل

چهارشنبه ۹۵/۳/۲۶

آمفی تاتر

 

آمفی تاتر

مکانیک کوانتمی ۲

آمفی تاتر

محاسبات عددی

شنبه ۹۵/۳/۲۹

آمفی تاتر

زبان فارسی

آمفی تاتر

مبانی فوتونیک

 

 

یک‌شنبه ۹۵/۳/۳۰

آمفی تاتر

 

آمفی تاتر

فیزیک موسیقی

آمفی تاتر

فیزیک حالت جامد 

دوشنبه ۹۵/۳/۳۱

آمفی تاتر

فیزیک عمومی ۳

آمفی تاتر

ترمودینامیک

آمفی تاتر

نسبیت

سه شنبه ۹۵/۴/۱

آمفی تاتر

اخلاق اسلامی

آمفی تاتر

فیزیک هسته ای ۱

آمفی تاتر

اقتصاد مهندسی

چهارشنبه ۹۵/۴/۲

 

آدرس کوتاه :