- یک‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

برنامه امتحانی مقطع کارشناسی دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم 1397-1396

برنامه امتحانی مقطع کارشناسی دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم 1397-1396


تاریخ

8-10

10-12

2-4

4-6

یکشنبه

97/3/27

شیمی آلی 2

قارچ شناسی

جانورشناسی مهره داران

ریاضی عمومی2 - دکتر رکنی

ریاضی عمومی2– خانم شیرمحمدزاده

ریاضی عمومی2 – دکتر یزدان بخش

مباحثی در زیست شناسی سلولی

بیوفیزیک و روشها  2

بیوفیزیک و روشها 1

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (01) (پیغمبری)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (02 ) (نصیری)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (نصیری)

دوشنبه

97/3/28

سیستماتیک گیاهی 1

فیزیولوژی سلولی

زیست شناسی ملکولی اندامکها

 

سه شنبه

97/3/29

زیست فناوری میکروبی

فیزیولوژی میکروبی

اکولوژی عمومی

رفتار شناسی جانوری

گیاهان دارویی و مفردات پزشکی

اندیشه اسلامی1  (01و02و03)

 

 

چهارشنبه

97/3/30

باکتری شناسی پزشکی (1)

زیست شناسی ملکولی

ساختار و  تنوع جانوری

(زیست شناسی جانوری)

 

شنبه

97/4/2

بیوفیزیک

فیزیولوژی گیاهی 2

شیمی عمومی 2

میکروبیولوژی غذایی

مبانی فیزیولوژی جانوری

فیزیولوژی اعصاب و غدد

 

یکشنبه

97/4/3

متون تخصصی جانوری

زیست فناوری کشاورزی

اکولوژی گیاهی

 

 

دوشنبه

97/4/4

ساختار و تنوع گیاهی

متون تخصصی میکروبیولوژی

تشریح و ریخت زایی

 

زیست شناسی سلولی و ملکولی 1

زیست شناسی سلولی

مبانی زیست شناسی سلولی ملکولی (مسیرهای متابولیک)

اصول روشهای دستگاهی

زیست شناسی جانوری – فیزیولوزی

جنین شناسی جانوری

 

سه شنبه

97/4/5

آمار زیستی

( آمار برای زیست فناوری )

انگل شناسی پزشکی

 

مهندسی ژنتیک

 

ایمنی در آزمایشگاه

چهارشنبه

97/4/6

مباحثی در ژنتیک

 

تکامل موجودات زنده

 

شیمی آلی 1

زیست سامانها

مبانی کامپیوتر

شنبه

97/4/9

 

زیست فناوری نفت

زبان فارسی

 

بیوشیمی متابولیسم ( 01 )

بیوشیمی متابولیسم ( 02 )

 

ویروس شناسی

تمایز سلول های جانوری

اخلاق و تربیت اسلامی

 

مقررات مربوط به امتحانات

  1. حضور در جلسه امتحان راس ساعت مقرر الزامی است.
  2. همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی است.
  3. داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود) در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و اخذ نمره صفر در آن درس است و مراتب به کمیته انضباطی دانشجویان گزارش خواهد شد.
  4. همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع و باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و اخذ نمره صفر در آن درس خواهد شد.

رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و اخذ نمره صفر در آن درس خواهد بود.

فایل pdf برنامه امتحانات نیمسال دوم 97-  96 مقطع کارشناسی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :