برنامه ثبت نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 پردیس علوم مقطع دکتری و کارشناسی ارشد (اصلاح شده)

برنامه ثبت نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 پردیس علوم مقطع دکتری و کارشناسی ارشد (اصلاح شده)


برنامه ثبت نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 پردیس علوم به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

ثبت نام الکترونیکی

ثبت نام حضوری

دکتری تخصصی

14 - 13 - 12 شهریور ماه

( یکشنبه الی سه شنبه )

روز چهارشنبه مورخ 15/06/1396

16-  13:30    و  12:30- 8

تمامی رشته های پردیس علوم

 

کارشناسی ارشد

21 - 20 - 19شهریور ماه

( یکشنبه الی سه شنبه )

 

روز سه شنبه مورخ 21/06/1396

12:30- 8   دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر

روز سه شنبه مورخ 21/06/1396

16- 13:30   دانشکده زیست شناسی

روز چهار شنبه مورخ 22/06/1396

12:30- 8  دانشکده شیمی

روز چهار شنبه مورخ 22/06/1396

16- 13:30  دانشکده زمین شناسی

روز پنجشنبه مورخ 23/06/1396

12:30- 8  دانشکده فیزیک *

 

 

* ثبت نام پذیرفته شدگان دانشکده فیزیک در خیابان انقلاب، پردیس مرکزی دانشگاه تهران، پردیس علوم انجام می شود.

آدرس کوتاه :