برنامه ثبت نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 پردیس علوم مقطع کارشناسی

برنامه ثبت نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 پردیس علوم مقطع کارشناسی


برنامه ثبت نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 پردیس علوم

مقطع کارشناسی

مقطع تحصیلی

ثبت نام الکترونیکی

ثبت نام حضوری

کارشناسی

28-27 شهریورماه

 

(دو شنبه و سه شنبه)

روز چهارشنبه مورخ 1396/06/29

  17:00 - 13:30   

دانشکده زیست شناسی و دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر

روز پنجشنبه مورخ 1396/06/30

12:30 - 8:00   

دانشکده زمین شناسی و دانشکده شیمی

روز پنجشنبه مورخ 1396/06/30

 16:00 - 13:30

 دانشکده فیزیک و گروه بیوتکنولوژی

 

 

آدرس کوتاه :