برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد آزمون سازمان سنجش آموزش کشورسال 1396 دانشگاه تهران

برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد آزمون سازمان سنجش آموزش کشورسال 1396 دانشگاه تهران


اطلاعیه

برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد آزمون سازمان سنجش آموزش کشورسال 1396 دانشگاه تهران که تاکنون موفق به ثبت نام از طریق ورود به سامانه ثبت نام reg.ut.ac.ir به شرح ذیل اعلام می گردد:

------------------------------------------------------------

مقطع دکتری تخصصی:

برنامه ثبت نام غیرحضوری :

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ :22/06/1396 الی 23/06/1396

 

برنامه ثبت نام حضوری  :

روز یکشنبه مورخ: 26/06/1396

 

---------------------------------------------------------------

مقطع کارشناسی ارشد:

 

برنامه ثبت نام غیرحضوری:

 روزهای شنبه و یکشنبه مورخ: 25/06/1396 الی 26/06/1396

 

برنامه ثبت نام حضوری :

روز دوشنبه مورخ :27/6/1396

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

اداره کل خدمات آموزشی

آدرس کوتاه :