برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری پذیرفته شدگان با سهمیه استعداد درخشان(بدون آزمون) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1396 دانشگاه تهران

برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری پذیرفته شدگان با سهمیه استعداد درخشان(بدون آزمون) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1396 دانشگاه تهران


ضمن خیر مقدم به پذیرفته شدگان عزیز برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری به شرح ذیل اعلام می گردد:

مقطع دکتری(استعداد درخشان)
برنامه ثبت نام غیرحضوری: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ : 22/6/1396 الی 23/6/1396
برنامه ثبت نام حضوری : روز یکشنبه مورخ:26/6/1396
---------------------------------------------------------------
مقطع کارشناسی ارشد (استعداد درخشان)
برنامه ثبت نام غیرحضوری: روزهای شنبه و یکشنبه مورخ : 25/6/1396 الی 26/6/1396
برنامه ثبت نام حضوری: روز دوشنبه مورخ:27/6/1396

ضمنا لازم است عزیزان راهنما و دستور العمل های ثبت نام مربوط به مقطع قبولی خود را  مطالعه و از طریق سامانه reg.ut.ac.ir اقدام به ثبت نام نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران
اداره کل خدمات آموزشی

آدرس کوتاه :