برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری رشته زمین‌شناسی

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری رشته زمین‌شناسی


ضمن تبریک به داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه آزمون دکتری، باطلاع می رساند برگزاری مصاحبه به صورت مجازی از طریق لینک http://vclas9.ut.ac.ir/sci5 برای دانشجویان گرایش زمین‌شناسی مهندسی و لینک http://vclas9.ut.ac.ir/sci22 برای دانشجویان گرایش زمین‌شناسی اقتصادی و مطابق با برنامه زمان‌بندی به شرح جدول زیر خواهد بود.

متقاضیان محترم توجه داشته باشند کلیه مدارک خواسته شده را در هنگام مصاحبه به صورت الکترونیکی در دسترس داشته باشند تا در صورت لزوم در صفحه اتاق مجازی ارائه نمایند.  ضمناً در صورت نیاز و وجود مشکل در اتصال و بررسی کیفیت اتصال خود به اتاق‌های مجازی با شماره 02161113657و یا ایمیل ramazan.karami@ut.ac.ir تماس حاصل فرمایید.

لازم به توضیح است برنامه زمانبندی مصاحبه غیرقابل تغییر می‌باشد و عدم شرکت در روز مصاحبه، غیبت و به منزله انصراف داوطلب از مقطع دکتری دانشگاه تهران تلقی می‌گردد.

زمان مصاحبه

تاریخ مصاحبه

سهمیه

گرایش

نام و نام خانوادگی

ردیف

12:30-8:30

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

قربانی محسن

1

12:30-8:30

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

قاسمی احمد

2

12:30-8:30

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

اخلاقی فاطمه

3

12:30-8:30

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

علی زاده لوشابی نرگس

4

12:30-8:30

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

عظیمی اهنگری اصغر

5

12:30-8:30

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

هاشمی مهدی

6

12:30-8:30

1399/7/6

نوبت دوم

زمین شناسی مهندسی

صالحی مسعود

7

12:30-8:30

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

جودکی وحید

8

16:30-14:00

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

اعظمی شیوا

9

16:30-14:00

1399/7/6

روززانه / نوبت دوم

زمین شناسی مهندسی

خلیلی الیردی اصغر

10

16:30-14:00

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

جودکی حبیب

11

16:30-14:00

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

کیانی مژده

12

16:30-14:00

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی مهندسی

فاطمه سادات هل­اتائی

13

12:00-9:00

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی اقتصادی

نجفی میلاد

14

12:00-9:00

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی اقتصادی

لطفی محمد

15

12:00-9:00

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی اقتصادی

بیاتی فرزانه

16

12:00-9:00

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی اقتصادی

امینی محمد

17

12:00-9:00

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی اقتصادی

جهان بخشی رضا

18

12:00-9:00

1399/7/6

روزانه

زمین شناسی اقتصادی

شیرزادتکامجانی معصومه

19

15:00-13:00

1399/7/6

روزانه - نوبت دوم

زمین شناسی اقتصادی

شورگشتی محمدابراهیم

20

15:00-13:00

1399/7/6

روزانه - نوبت دوم

زمین شناسی اقتصادی

فلاح کریمی زینب

21

15:00-13:00

1399/7/6

روزانه - نوبت دوم

زمین شناسی اقتصادی

اکبری محمدایرج

22

15:00-13:00

1399/7/6

نوبت دوم

زمین شناسی اقتصادی

نصرت پور هانا

23

15:00-13:00

1399/7/6

استعداد درخشان

زمین شناسی اقتصادی

سمیرا روحی

24

 

 

 

 

آدرس کوتاه :