برنامه زمان بندی نشست خانه و دانشگاه دانشجویان ورودی 96 پردیس علوم

برنامه زمان بندی نشست خانه و دانشگاه دانشجویان ورودی 96 پردیس علوم


برنامه نشست خانه و دانشگاه  ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 97-1396

زمان: چهارشنبه مورخ 29/6/96

مکان: تالار شهید دهشور پردیس علوم


والدین

ساعت

عنوان برنامه

8-9

ارائه پکیج و فرم نظرسنجی - پذیرایی

9-9:10

تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و پخش سرود ملی

9:10-9:20

پخش کلیپ اشنایی با دانشگاه تهران و پردیس علوم

9:20-9:35

سخنرانی و خیرمقدم جناب آقای دکتر نیک نام ریاست محترم پردیس علوم

9:35-9:40

پخش پیام ویدیویی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نیلی

9:40-9:50

سخنرانی جناب آقای دکتر مشفق معاون محترم پژوهشی پردیس علوم

9:50-10

اجرای کلیپ بنیاد حامیان دانشگاه

10-10:45

سخنرانی جناب آقای دکتر به پژوه عضو محترم هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

10:45-11

پذیرایی

دانشجویان وروی جدید

11-12

حضور دانشجویان در ضلع جنوبی پردیس(مجاور دانشکده زیست شناسی)

12

ناهار

13

ثبت نام دانشجویان غیربومی و بومی کلیه رشته های پردیس علوم

(زیست-ریاضی-آمار-علوم کامپیوتر)

 
 
 

آدرس کوتاه :