برنامه سمپوزیوم دو روزه مدرسه ایبرو (IBRO School ) ، ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

برنامه سمپوزیوم دو روزه مدرسه ایبرو (IBRO School ) ، ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳برگزاری کارگاه نیم روزه باعنوان تکنیک های تشخیص بیومارکرهای زیستی در بستر کشت سلول و مدل های حیوانی اعتیاد،

آزمایشگاه های تحقیقاتی علوم اعصاب و کشت سلول و بافت، بخش فیزیولوژی جانوری، دانشکده زیست شناسی، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

لینک رویداد: https://nbml.ir/fa/events/IBRO-Symposium

>> پوستر کارگاه

>> برنامه کارگاه 1

>> برنامه کارگاه 2

 

 

آدرس کوتاه :