برنامه مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی

برنامه مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی


به اطلاع می رساند مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد.

توجه فرمایید با توجه به تعداد داوطلبان، احتمال دارد مصاحبه تا بعد از ظهر ادامه داشته باشد .

نام رشته

تاریخ

ساعت تشکیل پرونده

محل تشکیل پرونده

ساعت مصاحبه

محل مصاحبه

سلولی و مولکولی

19/2/95

30/8 صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/ساختمان دانشکده زیست شناسی/طبقه اول/دفتر آموزش (انتهای راهرو)

10صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/ساختمان دانشکده زیست شناسی/طبقه اول/دفتر ریاست دانشکده زیست شناسی

بیو سیستماتیک جانوری

19/2/95

30/8 صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/ساختمان دانشکده زیست شناسی/طبقه اول/اطاق شماره  108  

10صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/بخش جانورشناسی (زیر زمین /موزه دکتر فاطمی)

سیستماتیک گیاهی

20/2/95

30/8 صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/ساختمان مرکزی/طبقه سوم دانشکده زمین شناسی  

10صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/ساختمان مرکزی/طبقه سوم دانشکده زمین شناسی

 

 

آدرس کوتاه :