برنامه مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی (غیر متمرکز – استعداد درخشان)

برنامه مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی (غیر متمرکز – استعداد درخشان)


به اطلاع می رساند مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد.
توجه فرمایید با توجه به تعداد داوطلبان، احتمال دارد مصاحبه تا بعد از ظهر ادامه داشته باشد.

نام رشته

تاریخ

ساعت تشکیل پرونده

محل تشکیل پرونده

ساعت مصاحبه

محل مصاحبه

سلولی و مولکولی

11/3/95

8 صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/ساختمان دانشکده زیست شناسی/طبقه اول/دفتر آموزش (انتهای راهرو)

10صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/ساختمان دانشکده زیست شناسی/طبقه اول/دفتر ریاست دانشکده زیست شناسی

بیو سیستماتیک جانوری

11/3/95

8 صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/ساختمان دانشکده زیست شناسی/طبقه اول/دفتر آموزش (انتهای راهرو)

10صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/بخش جانورشناسی (زیر زمین /موزه دکتر فاطمی)

سیستماتیک گیاهی

8/3/95

8 صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/ساختمان دانشکده زیست شناسی/طبقه اول/دفتر آموزش (انتهای راهرو)

10صبح

دانشگاه تهران/پردیس علوم/ساختمان مرکزی/طبقه سوم دانشکده زمین شناسی

 
 
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

1-    اصل و کپی مدارک بارگذاری شده
2-    فرم تکمیل شده مشخصات فردی
3-    در صورت عدم واریز مبلغ درخواستی به صورت الکترونیکی ارائه فیش بانکی جهت مصاحبه الزامی می باشد
 

آدرس کوتاه :