برگزاری اولین همایش بین المللی "آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی"

برگزاری اولین همایش بین المللی "آب و محیط زیست در هزاره جدید: آموزش و ظرفیت سازی"


اهمیت آب به عنوان منبع حیات، حفاظت از آن را به مساله­ای مهم و چالش برانگیز تبدیل کرده است. آب نه تنها به عنوان آشامیدنی، بلکه در چرخه­های زیستی، اکولوژی و سیستم­های زمینی- جوی نقش به سزایی را ایفا می­کند. طی چند دهه اخیر رشد جمعیت، گرمایش جهانی، تغییرات آب و هوا و مدیریت نادرست منابع آب به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سبب کمیاب شدن آب و در نتیجه کاهش شدید آب شرب و آب سالم برای کشاورزی و اهداف صنعتی شده است. با توجه به اهداف جامعی که در راستای فراهم آوردن و انتشار اطلاعات در مورد مسائل اساسی مدیریت منابع آب وجود دارد "آب" به عنوان ماده­ای با ماهیت چند رشته­ای شناخته شده است. این موضوع مرتبط با شامل تمام جنبه­های اجتماعی، محیطی، زیست­شناسی، زمین­شناسی، مهندسی و بهداشتی مرتبط با آن است.

آب به عنوان یک منبع طبیعی، در تمام ادیان و فرهنگ­ها مرکز توجه می­باشد. با توجه به تمامی موارد ذکر شده می­توان گفت که این رویداد موجب گردهمایی متخصصان گردید تا تصمیم خود را در مورد تلاش در راستای آموزش و ظرفیت سازی برای فراهم آوردن آب سالم برای همگان عنوان نموده و به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد نزدیک­تر شوند.

این همایش یک رویداد با رویکردهای متفاوت برای انتشار دیدگاه­ها و زمینه­های مشترک، اهداف چندگانه و معیارهای عملیاتی در آموزش و ظرفیت سازی است که از برنامه درسی دانشگاهی تا آموزش مداوم، آگاهی عمومی از طریق رسانه­ها و کاربرد آن در تمام جنبه­های عرضه، توزیع و مدیریت آب را دربرمی­گیرد. این گردهمایی محل ارائه تجربیات جهانی و دانش به روز توسط نخبگان ملی و بین المللی برای ایجاد راه­کارهای تازه­ای در راستای آموزش مناسب و برای حفاظت آب و استفاده بهینه از آن بود.

نقطه آغازین این کنفرانس طرح مشارکت میان کشورهای اسلامی و آلمان در یک پروژه حمایت شده توسط DAAD با نام: "Water Management and Sustainability from a Cultural and Social Perspective- a Dialogue between Germany, Iran, Egypt and Indonesia" بوده و  پردیس علوم مجری این طرح در دانشگاه تهران بود.

WENM2016 توسط تنها دانشگاه دارای رتبه یک کشور در زمینه آب، دانشگاه تهران، با 250 عضو متخصص در زمینه آموزش و تحقیقات آبی با حضور بیش از 584 شرکت کننده که حدود 30 نفر از آن­ها از سایر کشورهای جهان بودند برگزار گردید. این همایش شامل سخنرانی­های جامع، کارگاه­­ها و میزگردهای مرتبط با علوم آب، آموزش مهندسی و چالش­های ظرفیت سازی در هزاره جدید با همکاری میان پردیس­ها و دانشکده­های مرتبط با آب، Unesco IHE، DAAD، Unesco، Future earth، بنیاد ملی اکو و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و صندوق حمایت از پژوهشگران آینده کشور برگزار شد.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :