برگزاری آیین روزی با دانشگاه و بازدید داوطلبین مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری از امکانات آزمایشگاهی دانشکدگان علوم

برگزاری آیین روزی با دانشگاه و بازدید داوطلبین مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری از امکانات آزمایشگاهی دانشکدگان علوم


به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان علوم، برنامه روزی با دانشگاه جهت آشنایی داوطلبین مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری با رشته های تحصیلی و امکانات آزمایشگاهی در روز یکشنبه 29 شهریورماه در دانشکدگان علوم برگزار شد. در این برنامه شرکت کنندگان از آزمایشگاه مرکزی دانشکدگان، موره جانورشناسی، آزمایشگاههای زمین شناسی بازدید کردند و به سئوالات ایشان درمورد رشته های تحصیلی دانشکدگان علوم پاسخ داده شد.

 

آدرس کوتاه :