برگزاری برنامه آشنایی داوطلبان کنکور سراسری با رشته های تحصیلی دانشکدگان علوم توسط بسیج دانشجویی دانشکدگان علوم

برگزاری برنامه آشنایی داوطلبان کنکور سراسری با رشته های تحصیلی دانشکدگان علوم توسط بسیج دانشجویی دانشکدگان علوم


پیرو اقدام قابل تقدیر بسیج دانشجویی دانشکدگان علوم، برنامه آشنایی داوطلبین مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری با رشته های تحصیلی دانشکدگان علوم در تاریخ دوشنبه 30 مرداد ماه در تالار دهشور و با حضور اساتید محترمی از دانشکده های دانشکدگان علوم (سرکار خانم دکتر افتخاری، جناب آقای دکتر حسن پور و جناب آقای دکتر حامدی) برگزار شد. در حاشیه این برنامه، در لابی دانشکدگان علوم توسط دانشجویان بسیج دانشجویی به شرکت کنندگان راهنمایی های تحصیلی ارائه شد.

آدرس کوتاه :