برگزاری برنامه orientation دانشجویان غیرایرانی پردیس علوم

برگزاری برنامه orientation دانشجویان غیرایرانی پردیس علوم


نظر به اهمیت آموزش و بازآموزی دانشجویان بین الملل جهت پیشبرد روند آموزشی، پژوهشی و اجتماعی مطلوب در طول تحصیلشان در دانشگاه تهران، نشست آموزشی دانشجویان بین المللی هر سه مقطع روز دوشنبه ۷ اسفند ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در محل سالن دکتر پیرالهی توسط معاونت پژوهش و بین الملل پردیس علوم برگزار شد.

در این نشست اطلاعات مورد نیاز آموزشی، پژوشی، دانشجویی و رفاهی مورد نیاز در طول تحصیل در پردیس علوم دانشگاه تهران برای این دانشجویان ارائه شد. علاوه بر معرفی بخش‌های مختلف پردیس علوم و خدمات آن واحدها، مسائل و نظرات و پیشنهادات دانشجویان غیرایرانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست هیات رئیسه پردیس علوم و معاونین بین الملل دانشکده‌ها حضور داشته و پاسخگوی مسائل و نظرات دانشجویان بین الملل بودند.

محتوای مطالب ارائه شده برای دانشجویان شامل موارد دارای اهمیت برای این دانشجویان در حوزه مسائل تحصیلی، پژوهشی، خدمات دانشجویی، خدمات انفورماتیک، پشتیبانی و حفاظتی بود. در نشست دانشجویان غیر ایرانی پردیس علوم (orientation day )، برگزیدگان علمی هر مقطع جوایز و تقدیر از ریاست محترم پردیس علوم و هیأت رئیسه دریافت نمودند.

 

 

 

آدرس کوتاه :