برگزاری دوره آموزشی زمین شناسی توسط محقق بین المللی، دکتر Felix Schlagintweit

برگزاری دوره آموزشی زمین شناسی توسط محقق بین المللی، دکتر Felix Schlagintweit


 

زمین شناس معروف آلمانی آقای دکتر فلیکس شلاگینتویت (Felix Schlagintweit) که به دعوت آقای دکتر قاسمی نژاد، استاد دانشکده زمین شناسی به ایران مسافرت نمود، از تاریخ شنبه اول اسفند لغایت چهارشنبه پنجم اسفند ماه جاری یک دوره فشرده با عنوان "فرامینیفرهای ایندکس ژوراسیک و کرتاسه، جلبکها و میکروفا سیس ها" را در دانشکده زمین شناسی برای دانشجویان دوره دکتری این دانشکده و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران برگزار نمود.  ایشان پس از اتمام دوره و یک مسافرت یک روزه به اصفهان در تاریخ شنبه هشتم اسفند به آلمان بازگشت.  برگزاری این دوره کوتاه آموزشی و تبادل اطلاعات با همکاران ایرانی رضایت کامل شرکت کنندگان را به همراه داشت.

آدرس کوتاه :