برگزاری دوره های مقدمات تدبر در قرآن

برگزاری دوره های مقدمات تدبر در قرآن


مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (ع) دانشگاه تهران متناسب با رشته های تحصیلی و تخصص های مختلف دوره های مقدمات تدبر در قرآن برگزار میکند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس quranetratschool.ir مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :