برگزاری دومین کارگاه اخلاق در پژوهش در پردیس علوم

برگزاری دومین کارگاه اخلاق در پژوهش در پردیس علوم


دومین کارگاه اخلاق در پژوهش، یکشنبه ۰۳/‏۰۹/‏۹۸‬ از ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن شهید دهشور پردیس علوم با حضور دانشجویان دکتری پردیس علوم برگزار گردید. این کارگاه با همکاری مشترک معاونت پژوهشی دانشگاه و معاونت پژوهشی پردیس علوم برگزار گردید و در آن به مطالبی مانند پژوهش اخلاق مدار و مصادیق سوءرفتار پژوهشی، معیارهای شناسایی کنفرانس‌ها و نشریات معتبر و نمونه‌های تاریخی و معاصر سو رفتار پژوهشی در دنیا پرداخته شد.

 

 

 

آدرس کوتاه :