برگزاری سمینار آشنایی با سازمان امور تحقیقات آلمان توسط مدیر بین الملل این مؤسسه

برگزاری سمینار آشنایی با سازمان امور تحقیقات آلمان توسط مدیر بین الملل این مؤسسه


کارگاه آموزشی بنیاد تحقیقات آلمان توسط آقای دکتر یورگ اشنایدر, رئیس امور بین الملل بنیاد مذکور در روز یکشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در سالن اصلی پردیس علوم برگزار گردید. در این کارگاه که در آن تعدادی از اساتید و مسئولان منتخب، مشاوران بین الملل و دانشجویان حضور داشتند آقای دکتر اشنایدر ساختار تحقیقات در آلمان و بنیادهای مرتبط با آن را به تفصیل توضیح و به سوالات حضار در خصوص نحوه استفاده از امکانات حمایتی آلمان در ارتباط با پژوهش نیز پاسخ دادند.

دراین دیدار شرکت کنندگان کارگاه با سیستم آموزش عالی آلمان، سازمانهای اهدا کننده بورس‌های تحقیقاتی و همکاری بنیاد تحقیقات آلمان با صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوارن کشور (بنیاد ملی علم ایران) آشنا شدند.

آدرس کوتاه :