برگزاری سمینار بیوتکنولوژی "Statistical learning in Computation Biology"

برگزاری سمینار بیوتکنولوژی "Statistical learning in Computation Biology"


مینی سمینار بیوتکنولوژی- روش‌های یادگیری آماری در زیست شناسی محاسباتی، سیزدهم آذرماه در گروه بیوتکنولوژی برگزار شد. سخنران این سمینار دکتر حسام منتظری، عضو هیئت علمی انستیتو بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران پس از دسته بندی الگوریتم‌های یادگیری ماشین به سه دسته یادگیری نظارت شده، یادگیری بدون نظارت و یادگیری تقویت شده به ذکر مثال‌هایی از کاربردهای کلاسیک این الگوریتم‌ها در حوزه‌های کامپیوتری از قبیل پردازش صوت و تصویر و سپس به کاربردهای جدید این الگوریتم‌ها در حوزه بیوانفورماتیک و دسته بندی خانواده‌های پروتئینی، آنالیزهای فیلوژنی، کشف موتیف های ساختاری در توالی پلی پپتیدی و کشف ژن در توالی ژنوم پرداخته شد. ‌‌‌‌‌‌

 

آدرس کوتاه :