برگزاری کارگاه آنلاین آشنایی با نرم افزار متلب

برگزاری کارگاه آنلاین آشنایی با نرم افزار متلب


انجمن علمی بیوتکنولوژی جهت آشنایی دانشجویان با نرم افزار متلب، سری کارگاه های آنلاین دو ساعته ای را با تدریس آقای نصرتی، دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تهران، برگزار می گند. 
 
زمان برگزاری: 10 مهر تا 15 آبان / پنج شنبه ها ساعت 9-11
مدرس: کمال نصرتی، دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تهران
مکان برگزاری: اتاق مجازی انجمن علمی بیوتکنولوژی (نحوه ورود به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.)
 
 
 
 


 
آدرس کوتاه :