برگزار ی درسی تحت عنوان "آشنایی با صنایع شیمیایی ایران" توسط دانشکده شیمی

برگزار ی درسی تحت عنوان "آشنایی با صنایع شیمیایی ایران" توسط دانشکده شیمی


به اطلاع می رساند دانشکده شیمی درسی تحت عنوان "آشنایی با صنایع شیمیایی ایران" در مقطع کارشناسی ارشد تعریف نموده  که از کارشناسان صنایع مختلف شیمیایی در این خصوص بهره می گیرد. پیرو هماهنگی انجام شده با رئیس محترم مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران قرار است که از صاحبنظران در عرصه تجاری سازی صنایع شیمیایی که با مرکز مذکور همکاری دارند نیز استفاده شود.

جلسات کلاس، روزهای دوشنبه از ساعت 14 به بعد در تالار شهید دهشور پردیس علوم برگزار می شود.

سایر دانشجویان پردیس علوم نیز می توانند در این کلاس شرکت کنند.

 

آدرس کوتاه :