برگزیدگان پردیس علوم در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران تقدیر شدند.

برگزیدگان پردیس علوم در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران تقدیر شدند.


در هفتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران که در تاریخ 99/2/22 در سال شهید دهشور پردیس علوم برگزار شد؛ آقای دکتر بهمن زینلی و آقای دکتر  رضا نوزعیم؛ به عنوان اعضای هیئت علمی برگزیده آموزشی معرفی شدند. همچینین در این مراسم خانم سحر خواجه ئیان، کارشناس آموزشی پردیس علوم، به عنوان کارشناس برتر حوزه آموزش معرفی شدند.

این موفقیت را به این عزیزان و خانواده بزرگ پردیس علوم تبریک می گوییم.

 

 

 

آدرس کوتاه :