بهبود امتزاج پذیری آمیزه های پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن به روش سازگار کنندگی فعال و نانو ذرات رس / فاطمه طهماسبی

بهبود امتزاج پذیری آمیزه های پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن به روش سازگار کنندگی فعال و نانو ذرات رس / فاطمه طهماسبی


آدرس کوتاه :