بورس دانشگاه برزیل

بورس دانشگاه برزیل


به دانشجویان دکتری بورس دانشگاه برزیل دوره  2 ساله ارائه می‌گردد. متقاضیان تا 25 نوامبر جهت آپلود مدارک خود  در سایت

http://inscricao.capes.gov.br/individual مهلت دارند.

 

آدرس کوتاه :