بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی در سال۹۸

بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی در سال۹۸


دانشجویان متقاضی حائز شرایط (شاغل به تحصیل در نیمسال دوم ۹۸-۹۷) جهت شرکت در المپیاد مذکور در اردیبهشت ۹۸، لازم است حداکثر تا تاریخ 05/‏۱۱/‏۱۳۹۷ به دفتر آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

                                   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :