نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیمه تکمیلی درمان دانشجویی 94

بیمه تکمیلی درمان دانشجویی 94


بیمه تکمیلی درمان دانشجویی 94

1394/09/01

بیمه تکمیلی درمان دانشجویی 94

پیرو انعقاد تفاهم نامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با شرکت بیمه در راستای گسترش و تکمیل پوشش بیمه درمانی دانشجویی (بخصوص برای افرادنیازمند خدمات درمانی ویژه) دانشجویان می توانند از بیمه تکمیلی دانش بصورت اختیاری در صورت داشتن بیمه پایه (خدمات درمانی، تإمین اجتماعی، نیروهای مسلح) با پرداخت حق بیمه مربوطه بهره مند گردند.

لازم به ذکر است هزینه هر نفر در سال مبلغ  2/880/000  ریال بوده که نقداً به شرکت بیمه گر باید پرداخت گردد .

 دانشجویان متقاضی تا تاریخ 14/9/94  به امور تربیت بدنی واقع در کوچه شفیعی مراجعه ن