تاریخ برگزاری جلسه مجازی مصاحبه دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی پردیس علوم

تاریخ برگزاری جلسه مجازی مصاحبه دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی پردیس علوم


تاریخ برگزاری جلسه مجازی مصاحبه دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی پردیس علوم، آدرس اتاق مجازی مصاحبه و ملزومات حضور داوطلبین در مصاحبه به شرح زیر اعلام می‌گردد.

تاریخ مصاحبه: روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹‌‌‌‌‌‌‌

ساعت شروع ثبت نام و نوبت‌دهی: ۹ صبح

آدرس اتاق مجازی ثبت نام و نوبت‌دهی: http://vclas9.ut.ac.ir/sci20

اولویت اول اتاق مجازی: http://vclas9.ut.ac.ir/sci21

اولویت دوم اتاق مجازی: https://www.skyroom.online/ch/abozorg/ut-biotech-register

 

*** مدارک مورد نیاز:

۱- فایل اسکن کارت ملی

۲- فایل اسکن اصل کارنامه سنجش

۳- فایل اسکن فرم انتخاب رشته

به دلیل برگزاری جلسه مصاحبه به صورت مجازی، داوطلبین بایستی تجهیزات لازم را جهت برقراری ارتباط تصویری (webcam) در اختیار داشته باشند.

 

 

آدرس کوتاه :