تاریخ ثبت نام معرفی شدگان آزمون دکتری

تاریخ ثبت نام معرفی شدگان آزمون دکتری


پیرو اطلاعیه شماره (3) آزمون دکتری تخصصی سال 1396 در خصوص ثبت نام معرفی شدگان آزمون دکتری، به استحضار می رساند تاریخ ثبت نام 96/3/13 لغایت 96/3/25 می باشد.  شایان ذکر است کلیه داوطلبان در تاریخ مقرر موظف به انجام ثبت نام الکترونیکی در سایت مذکور بوده و می بایست با در دست داشتن تائیدیه ثبت نام الکترونیکی برای انجام مصاحبه به پردیس / دانشکده مربوط مراجعه نماید. در غیر اینصورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

آدرس کوتاه :