نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ مصاحبه علمی دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

تاریخ مصاحبه علمی دکترای پیوسته بیوتکنولوژی


تاریخ مصاحبه علمی دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

1394/07/15

مصاحبه علمی متقاضیان دوره دکترای پیوسته بیوتکنولوژی در تاریخ 21/7/94 در پردیس علوم دانشگاه تهران ، طبقه دوم اتاق شورا، از ساعت 9 صبح برگزار می شود .

مصاحبه علمی متقاضیان دوره دکترای پیوسته  بیوتکنولوژی در تاریخ 21/7/94 در پردیس علوم دانشگاه تهران ، طبقه دوم اتاق شورا، از ساعت 9 صبح برگزار می شود . متقاضیان محترم با همراه داشتن مدارک اعلامی در سایت سازمان سنجش در تاریخ مذکور به دفتر ریاست محترم پردیس علوم مراجعه نمایند