تبارزایی مولکولی سرده گون (Astragalus) از باقلائیان با استفاده از نشانگرهای هسته ای و پلاستیدی: منشأ چندگانه شکل رویشی یکساله / نسیم اذانی

تبارزایی مولکولی سرده گون (Astragalus) از باقلائیان با استفاده از نشانگرهای هسته ای و پلاستیدی: منشأ چندگانه شکل رویشی یکساله / نسیم اذانی


دفاع از رساله دکتری

عنوان:

تبارزایی مولکولی سرده گون (Astragalus) از باقلائیان با استفاده از نشانگرهای هسته ­ای و پلاستیدی: منشأ چندگانه شکل رویشی یکساله

نام دانشجو: نسیم اذانی

رشته: زیست­ شناسی- سیستماتیک گیاهی

نام استاد راهنما: دکتر شاهین زارع

زمان: دوشنبه 1396/5/30 ساعت 14

مکان: کلاس 331 (واقع در طبقه سوم زمین ­شناسی)

چکیده:

در این تحقیق به بررسی جایگاه تبارشناختی گونه­ های یکساله و نشان دادن شکل رویشی یکساله در سرده گون با استفاده از نشانگر­های هسته­ ای و پلاستیدی و همچنین ارزیابی صفات ریخت­ شناسی وتشریحی در تفکیک و رده­ بندی گونه­ های مختلف پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده­ ها علاوه بر تأیید تک­ تباری سرده گون و بازسازی شاخه­ های اصلی شناخته شده در آن، نشان می ­دهد که شکل رویشی یکساله حداقل هشت بار و به طور مستقل از گونه ­های چندساله منشأ گرفته است. پیدایش شکل رویشی یکساله احتمالاً به عنوان یک فشار انتخابی مهم منجر به گونه­ زایی درون شاخه ­های مختلف سرده گون و همچنین در نواحی مختلف جغرافیایی شده است.

 

آدرس کوتاه :