تجلیل از جانبازان و ایثارگران پردیس علوم

تجلیل از جانبازان و ایثارگران پردیس علوم


مراسم تجلیل از جانبازان و ایثارگران پردیس علوم به مناسبت روز جانباز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد.

این مراسم در سالن شورای پیرالهی پردیس علوم، با حضور دکتر زرگر، مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، جناب آقای امیرحسینی، معاون مدیرکل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه، دکتر پزشک رئیس پردیس علوم و معاونین ایشان، جناب آقای دکتر مهدوی مدیر دفتر شاهد و ایثارگر و جانبازان و ایثارگران پردیس علوم برگزار گردید.

 

آدرس کوتاه :