ترابرد الکترون در نانوساختارهای ناآراستۀ اکسید فلزی به منظور استفاده در قطعات نوری و فوتوولتاییک / دانشجو : محمد جوادی

ترابرد الکترون در نانوساختارهای ناآراستۀ اکسید فلزی به منظور استفاده در قطعات نوری و فوتوولتاییک / دانشجو : محمد جوادی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده فیزیک


عنوان: ترابرد الکترون در نانوساختارهای ناآراستۀ اکسید فلزی به منظور استفاده در قطعات نوری و فوتوولتاییک

دانشجو : محمد جوادی
رشته:  فیزیک حالت جامد

استاد راهنما : دکتر یاسر عبدی

زمان : دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 15         
مکان : سالن آمفی‌تئاتر

چکیده:
در این رساله به بررسی جنبه‌های مختلف نظری و تجربی ترابرد الکترون در نانوساختارهای ناآراستۀ اکسید فلزی پرداخته شده است. در مطالعات نظری، فرآیند ترابرد الکترون در سیستم‌های مزوسکوپیکِ ناآراسته و متشکل از نانوذرات با استفاده از  شبیه‌سازی مونت کارلو بررسی و تأثیرات متقابل ناشی از ناآراستگی‌های انرژی و ناآراستگی‌های فضایی مورد واکاوی قرار گرفت. هدف ما از بررسی خواص ترابرد الکترونی، فراهم نمودن پیش‌زمینه‌هایی برای ساخت و بهینه‌سازی قطعات اُپتوالکترونیکی به طور مشخص سلول‌های خورشیدی و فوتودیودهای مبتنی بر مواد ناآراسته است. در پژوهش‌های تجربی به ساخت سلول‌های خورشیدی نانوساختار و نیز آشکارسازهای فرابنفش مبتنی بر ساختارهای شبه‌یک‌بعدی با عملکرد بهبود یافته اقدام کرده‌ایم. فرآیند ترابرد الکترون به کمک اندازه‌‌گیری‌های افت ولتاژ مدار باز، استخراج بار و فوتوجریان زمان پرواز مورد بررسی قرار گرفته است. در این رساله هم‌چنین به بررسی رفتار الکتریکی و اپتوالکتریکی نانوسیم‌های اکسید روی در حوزۀ جریان متغیر(AC) پرداخته‌ایم، جاییکه پدیده‌هایی همچون گذار رسانندگی نوری از رسانش نوری مثبت (افت مقاومت تحت تابش نور) به رسانش نوری منفی (افزایش مقاومت تحت تابش نور) و نیز گذار فاز عایق به فاز فلز بروز می‌کند.

آدرس کوتاه :