تست پوستر فیلم سخنرانی

تست پوستر فیلم سخنرانی


سخنران:

دکتر سیاوش شهشهانی

استاد ریاضیات،‌ استاد باز نشسته دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف

زمان سخنرانی:

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ به وقت تهران

 

لینک حضور در جلسه سخنرانی: https://www.skyroom.online/ch/mmshafiei/scientific-lecture

 

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 پردیس علوم، دانشگاه تهران

ویدئوی سخنرانی:

 

 

 

 

آدرس کوتاه :