نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسهیل همکاری‌های علمی و بین‌المللی پردیس

تسهیل همکاری‌های علمی و بین‌المللی پردیس


 
بخش همکاری‌های علمی و بین‌المللی پردیس، در یک نگاه عهده‌دار امور مرتبط با ارتباطات علمی پردیس،‌ اعضاء هیأت علمی و دانشجویان با داخل و خارج کشور است. سفرهای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان به خارج از کشور جهت فرصت مطالعاتی یا شرکت در کنفرانس‌ها، عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادهای علمی داخل و خارج کشور، برگزاری کنفرانس در دانشگاه، امور دانشجویان خارجی شاغل در دانشگاه، و ارائه خدمات ویراستاری مقالات انگلیسی از جمله امورتحت نظر این اداره است. لذا اهم وظایف این اداره را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
- هماهنگی و برگزاری ملاقات‌های علمی تیم‌های خارجی با مدیریت پردیس،‌ مذاکره و تدوین تفاهم‌نامه‌ها و میزبانی میهمانان خارجی پردیس
- انجام امـور اجــرائی فرصـــت مطالعاتــی اعضای هیأت علمی و ارزیابی گزارش فرصت مطالعاتی
- پیگیری امور و نظارت بر اجرای امور مربوط به اســتفاده اعضـــاء هیأت علمی مربی برای استفاده از بورس تحصیلی جهت ادامه تحصیل
- انجام امور مربوط به دوره تحقیقاتی دانشجویان دکترا در خارج کشور
-  امور مربوط به پذیرش دانشجویان غیرایرانی در پردیس
- انجام امور مربوط به ثبت نام و سفر اعضاء هیأت علمی و دانشجویان جهت شرکت در کنفرانس‌های علمی
- نظارت بر دریافت گزارش نهائی و ارزیابی کنفرانس‌های برگزار شده در پردیس
- ارائه خدمات ویراستاری زبان انگلیسی در نگارش مقالات علمی جهت دانشجویان و اعضاء هیأت علمی