تشکیل کمیته تخصصی آموزش دروس ریاضیات عمومی و پایه

تشکیل کمیته تخصصی آموزش دروس ریاضیات عمومی و پایه


با توجه به اهمیتی که دانشگاه برای آموزش ریاضیات پایه و عمومی قائل است، چند جلسه اولیه برای تشکیل کمیته این دروس تشکیل گردید. نخستین جلسه تخصصی کمیته آموزش دروس ریاضیات پایه و عمومی در خصوص ارتقا آموزش این دروس با حضور اساتید و مسئولان دانشکده‌های علوم، مدیریت، اقتصاد، پردیس دانشکده‌های فنی و پردیس کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه، که در محل دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر برگزار شده است، آقای دکتر شریفی، مسئول راه اندازی دفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی، پایه و مشترک دانشگاه، ریاست و معاونین و جمعی از اساتید دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر حضور داشته‌اند. این جلسه با موضوعیت ارتقا آموزش ریاضیات پایه عمومی در دانشگاه تهران برگزار گردید و رئوس مسائل مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ درس معادلات دیفرانسیل به طور مشترک بین پردیس علوم و پردیس دانشکده‌های فنی ارائه گردد.

 

آدرس کوتاه :