تعریف قطب علمی

تعریف قطب علمی


قطب علمی عنوانی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران به هر گروه علمی که دارای فعالیت‌های برجسته‌ای در زمینه آموزشی، پژوهشی، همکاری‌های علمی و بین‌المللی بوده و از استانداردهای علمی بالا برخوردار باشد، می‌دهد.

قطب علمی نماد فعالیت سارمان یافته گروهی از اعضای هیأت علمی در یک مؤسسه با توان علمی بالاست که با برتری در یک زمینه علمی-تخصصی در علوم بنیادی یا کاربردی شناخته می‌شود و از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیت‌های خود در آن زمینه، برای نوآوری و دستیابی به کیفیت برتر علمی در سطح ملی، منطقه‌ای یا بین المللی و پاسخ گویی به نیازهای اساسی کشور تلاش می‌کند.
 
اهداف قطب‌های علمی:
- افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش و اعتلای موقعیت علمی کشور
- دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و فناوری نوین در زمینه‌های خاص
- تولید دانش فنی برای پاسخ گویی به نیازهای اساسی کشور
- فراهم ساختن زمینه پرورش پژوهشگران و دانشمندان تراز اول
- ایجاد محیط علمی پویا و مولد علم
- تقویت فعالیت‌های علمی گروهی
 
آدرس کوتاه :