تعطیلی اداره آموزش دانشکده ها و ستاد پردیس علوم در روز چهارشنبه مورخ 18/12/1395 از ساعت 13

تعطیلی اداره آموزش دانشکده ها و ستاد پردیس علوم در روز چهارشنبه مورخ 18/12/1395 از ساعت 13


به اطلاع دانشجویان گرامی پردیس علوم می رساند

بدلیل شرکت در کارگاه هم اندیشی و ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه و همچنین بازبینی مقررات و آئین نامه های آموزشی ، تمامی واحدهای آموزش دانشکده ها و اداره آموزش پردیس علوم در روز چهارشنبه مورخ 18/12/1395 از ساعت 13 تعطیل می باشد.

امید است دانشجویان محترم همکاری لازم را معمول داشته، جهت انجام امور آموزشی خود روز شنبه مراجعه نمایند.

 

                                                                                 با تشکر

                                                                            معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :